Samenwerking

Onze samenwerking

Samenwerking_Dhoore_Accountant

Onze aanpak

Ondernemers worden de dag van vandaag veel te vaak geconfronteerd met onaangename eindafrekeningen ten aanzien van de geleverde prestaties of een onvoorziene prijsverhoging op de maandelijkse ereloonfactuur zonder dat hier een verklaring voor is.

Wij willen hier vanaf stappen waardoor wij onze samenwerking verzegelen onder de vorm van een overeenkomst, waarvan u een voorbeeld kan terug vinden hier onderaan.

Onze prijsofferte wordt bepaald op basis van het werkvolume dat uw dossier met zich mee brengt waarin ook al de bijkomende dienstverleningen in vervat zitten. Zoals mails, telefonie, coda bestanden indien van toepassing en uw twee persoonlijke klantenportalen die u automatisch krijgt bij de aansluiting bij ons op kantoor.

Op jaarbasis gaan wij aan de hand van een kwaliteitstoetsing de prijsofferte vergelijken met de geleverde prestaties en indien er een groot verschil te zien is, wordt er met u samen gezeten om dit aan te passen waar nodig. Belangrijk in dit verhaal is dat er enkel een aanpassing gebeurt in samenspraak met de cliënt en u ten allen tijden zicht krijgt over de kostprijs van uw accountant.

Uitzondering

De enige dienstverlening dat bijkomend wordt gefactureerd zijn de prestaties die geleverd worden tijdens een fiscale controle omdat dit als uitzonderlijk mag beschouwd worden. Doordat wij de boekhouding verzorgen van een zeer divers cliënteel, zou het oneerlijk zijn dat wij deze prestaties incalculeren in de gemaakte prijsofferte waardoor deze prestaties als een aparte dienstverlening kunnen aanzien worden.